Ydelser, matchning og takster

Bostedet Hadsund er et botilbud, der arbejder efter servicelovens §107 og §108 for voksne.
Oplysninger om godkendelse af og tilsyn med tilbuddet m.v. registreres på Tilbudsportalen.