Elever og studerende

Bostedet Hadsund som uddannelsessted.

Bostedet Hadsund er praktiksted for social- og sundhedsassistentelever, ergoterapeut-, sygeplejerske- og pædagogstuderende. Der er uddannet praktikvejledere/kliniske undervisere for alle faggrupper.

På din første dag vil du få en rundvisning på botilbuddets område samt en intro til dagligdagen og arbejdsgangen på botilbuddet. På din første dag vil du som oftest også have en forventningssamtale med din praktikvejleder/kliniske underviser. 

I din første uge som studerende/elev på Bostedet Hadsund vil du være i følvagter med faguddannet personale, og her vil du få en introduktion til borgerne og arbejdsopgaverne i afdelingen. 

Inden for de første to uger vil du modtage undervisning i vores social- og sundhedsfaglige dokumentationsgrundlag, dokumentationssystem samt arbejdsmiljø og brandsikkerhed. 

Som studerende/elev på Bostedet Hadsund vil du hver onsdag blive tilbudt undervisning i fagligt relevante emner indenfor socialpsykiatrien fx neuropædagogik, konflikthåndtering, stemmehøring, dobbeltdiagnose, kognitiv terapi og NADA. Undervisningen varetages af personale med videreuddannelse.

Derudover deltager du i daglig tværfaglig refleksion, og du har mulighed for at deltage i tværfaglige rehabiliteringsmøder. Pædagogstuderende deltager desuden i supervision og afdelingsmøder. 

På Bostedet Hadsund har vi en uddannelsestovholder, der har overblik over vores studerende/elever samt fordeling af dem i samarbejde med de forskellige vejledere. Uddannelsestovholderen står for planlægning af den ugentlige undervisning m.m.

Vejlederrollen er meget selvstændig, da vejlederne selv laver vagtplan og informationsbreve til nye studerende/elever. 

Den fastlagte ugentlige vejledning planlægger vejleder selv i samarbejde med deres studerende/elever. 

Alle vejledere har administrativ tid til rådighed i forbindelse med opgaver, eksamen eller andet relevant vejlederarbejde. 

Som vejleder på Bostedet Hadsund har man mulighed for at deltage i relevante temadage i regionsregi.

 

Som elev eller studerende på Bostedet Hadsund får du tilknyttet en fast vejleder.

Region Nordjylland som uddannelsessted

Region Nordjylland prioriterer uddannelsesopgaven højt.

Regionen stiller praktiske rammer og vejledning til rådighed for de studerende og elever.

Læs mere om regionen som uddannelsessted og de enkelte studieretninger på regionens hjemmeside:

Social- og sundhedsassistent

Sygeplejerske

Pædagog

Ergoterapeut

Fysioterapeut