Vores afdelinger

Bostedet Hadsund har to afdelinger fordelt på fire huse.

På Bostedet Hadsund er der 40 borgere fordelt på 2 afdelinger - Øst og Vest. Der er tilknyttet en afdelingsleder til hver afdeling. 

Hver afdeling består af 2 huse med 10 borgere i hver. Borgersammensætningen er bred med en aldersgruppe mellem 20-80 år, hvoraf de fleste har psykiatriske udfordringer såsom skizofreni, forbrug af rusmidler (dobbeltdiagnose), PTSD, personlighedsforstyrrelser m.m.

På hver afdeling er der ansat en køkkenansvarlig medarbejder, der står for alt vedrørende borgernes forplejning. 

Der er ansat rengøringspersonale i hver afdeling, som varetager rengøring af fællesarealer og borgernes boliger efter aftale.

 

I alle husene er der små atriumgårde, hvor der er mulighed for at dyrke krydderurter og blomster.