Medarbejdere og faggrupper

På Bostedet Hadsund er medarbejdergruppen sammensat af forskellige faggrupper.

Medarbejdergruppen på Bostedet Hadsund består af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter og en enkelt socialrådgiver.

Nedenstående kan du læse vores fagprofiler for:

Vi arbejder tværfagligt og er sammensat i team. I medarbejdergruppen er der mange forskellige kompetencer tilstede, så vi godt rustet til at arbejde med målgruppen på botilbuddet.

Vi har følgende kompetencer til rådighed:

 • NADA instruktører
 • Stemmehørings facilitatorer
 • Konflikthåndteringsvejledere
 • Forflytningsvejledere
 • Seksualvejleder
 • Specialister i Dobbeltdiagnose
 • Neuropædagogik
 • Kognitiv terapi

På Bostedet Hadsund er der fokus på, at medarbejderne løbende udvikler kompetencer via videre-/efteruddannelse, supervision og kurser. Hermed sikres, at Bostedet Hadsund kan give et højt specialiseret tilbud til den enkelte borger.

Kompetenceudviklingen er både område- og lokalbestemt for Bostedet Hadsund. 

I Området for Socialpsykiatri er der kompetenceudvikling i de metoder og tilgange, vi anvender:

 • Dobbeltdiagnose
 • Motiverende Interview (MI)
 • Åben Dialog (ÅD)
 • Rehabilitering/recovery

Lokale kompetenceudviklingsmuligheder kan være:

 • NADA instruktør
 • Konflikthåndteringsvejleder
 • Forflytningsvejleder
 • Stemmehøringsfacilitator, herudover bliver der løbende arrangeret relevante temadage med forskelligt fokus.
 • Der er tilknyttet et antal servicemedarbejdere, der varetager driften af køkken, have, bygninger og administration.

Bostedet Hadsund har tilknyttet en speciallægekonsulent i psykiatri, der varetager den psykiatriske behandling og samarbejdet med praktiserende læge. Hermed sikres, at borgerne får det mest optimale tilbud i forhold til deres psykiske lidelse i et tæt samarbejde med botilbuddets medarbejdere.