Stemmehørergruppe

På Bostedet Hadsund har vi fokus på stemmehøring.

På Bostedet Hadsund tilbydes borgerne at deltage i stemmehørergruppen. Der afholdes møde hver 14. dag eller efter behov. Stemmehørergruppen faciliteres af medarbejdere, som er uddannet stemmehørerfacilitatorer.

Det at høre stemmer forbindes ofte med psykiske diagnoser som skizofreni, bipolar lidelse, hashpsykose og PTSD, hvilket de fleste af borgerne på Bostedet Hadsund i mere eller mindre grad er udfordret af. Stemmerne er ofte altoverskyggende i borgerens hverdag.

Formålet med stemmehørergruppen er at støtte mennesker, der hører stemmer. Metoden tager udgangspunkt i et livshistorisk perspektiv og med den forståelse, at stemmer er meningsfulde og relateret til borgerens liv. Vi betragter stemmerne som en reaktion snarere end en sygdom, og derved bliver det en radikalt anderledes tilgang end den gængse sygdomsorienterede forståelse, som ofte tilbydes.

Stemmehørerfacilitatorerne forsøger at hjælpe borgeren med at håndtere stemmerne, acceptere dem og finde frem til meningen med dem. Det fjerner ikke altid stemmerne, men det kan være med til at gøre stemmerne mindre dominerende i borgerens hverdag og hjælpe dem til at forstå, hvorfor de hører stemmer.

Metoden er ikke en behandling, men en del af borgernes egen recoveryproces.

Udover stemmehørergruppen tilbyder stemmehørerfacilitatorerne individuelt arbejde med borgerne, hvor der tages udgangspunkt i Maastricht-interviewet.

 

Stemmehørergruppen på Bostedet Hadsund mødes hver 14. dag eller efter behov.