Hverdagen på bostedet

På Bostedet Hadsund er der mange muligheder for at gøre hverdagen spændende.

Julie, som er afdelingsleder, er ved at skabe sig et overblik over dagen.

Borgernes hverdag på Bostedet Hadsund er vidt forskellige, da de er individuelt tilpasset den enkelte. Botilbuddet tilbyder forskellige aktiviteter og fora med fokus på at inddrage borgerne.

Der serveres morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe, aftensmad og aftenkaffe på faste tidspunkter, og der tilbydes fælles gåture, som borgerne kan vælge at tage med på. 

Bostedet Hadsund består af fire huse, der er indrettet til boliger. I hvert hus afholdes der beboermøder, hvor beboerne i hvert hus selv har valgt, hvor ofte møderne skal afholdes. På beboermøderne kan borgerne komme med ønsker om ting og aktiviteter, de godt kunne tænke sig. Det kan fx være en tur til Aalborg Zoo eller en tur til vandet. Hvis borgerne bliver enige om en bestemt tur eller aktivitet, inddrages medarbejderne, som i samarbejde med en borger vil hjælpe med til at planlægge arrangementet.

På Bostedet Hadsund er der også et beboerråd, der afholdes en gang månedligt. Her drøftes forskellige aktuelle ting, og hvert hus har valgt en borger som repræsentant.