Dobbeltdiagnosemøder

Bostedet Hadsund motiverer borgere med et misbrug til at deltage i dobbeltdiagnosemøder.

Borgere med rusmiddelforbrug motiveres til at deltage i dobbeltdiagnosemøder hver 14. dag. Møderne er baseret på dialog, der kan understøtte borgernes recoveryproces.
Formålet med møderne er at skabe transparens omkring afhængigheden, hvor der er tillid til hinanden og til, at alle handler ud fra bedste intentioner og formåen.

Emner/temaer er det, der fylder lige nu ift. borgernes afhængighed. Møderne er samtidig også et samarbejdsredskab, der guider borgerne ift. de forventninger, der er på Bostedet Hadsund ift. rusmidler og afhængighed og kan være med til at sikre et trygt botilbud for alle.

Der tilbydes ligeledes individuelle forløb.