Kimen

Kunst på Bostedet Hadsund.

Kimen, der er en skulptur skabt af billedhuggeren Christian Svendsen, blev opstillet ved indvielsen af Bostedet Hadsund i 2017. Sidenhen er den blevet et billede på, hvad Bostedet Hadsund står for.

Kimen er skabt af billedhuggeren Christian Svendsen.

 

Nedenstående delagtiggør Christian Svendsen nogle af de tanker og følelser,  han har haft under arbejde med skulpturen:

"KIMEN" 

KIMEN ER STARTEN. 
DEN BRYDER FREM I LYSET 
FRA DET, DER GIVER BESKYTTELSE, 
MEN OGSÅ ER ET FÆNGSEL 
SOM DET LILLE FRØ, DER KOMMER UD AF SIN KAPSEL, 
SOM FUGLEUNGEN, DER KOMMER UD AF ÆGGET, 
SOM BARNET, DER KOMMER UD AF SIN MODERS LIV 
I KIMEN ER DET FORUDBESTEMT, 
HVILI<EN RAMME DET NYE LIV SKAL UDFYLDE, 
SOM PLANTE, SOM FUGL, SOM MENNESKE. 
OGSÅ I , DER DRIVER EN VIRKSOMHED, 
BAG MASKINEN ELLER BAG SKRIVEBORDET, 
ARBEJDER PÅ KIMENS VILKÅR: 
VIL I VÆLGE DET TRYGGE, DET STILLE, DET TILVANTE,
ELLER TØR I SPRINGE UD I LYSET OG RÅBE: 

HVO INTET VOVER, INTET VINDER!