Fødevarestyrelsen

Her kan du se de sidste rapporter fra Fødevarestyrelsen og læse om Smiley-ordningen.

Klik på nedenstående køkkener, og se de fire sidste kontrolrapporter fra hvert køkken.

Se kontrolrapport

Køkken B

Køkken D

Køkken E

Køkken G

Om smiley-ordningen

Smiley-ordningen gør det nemt at finde de virksomheder, der har styr på fødevarereglerne.

Hvad går smiley-ordningen ud på?
Smiley-ordningen viser, hvor godt butikker, restauranter og andre virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugerne, efterlever lovgivningens krav til håndtering af fødevarer.

Ordningen gør det derfor nemt for forbrugerne at finde de virksomheder, som har styr på fødevaresikkerheden. Samtidig gør smiley-ordningen det nemt for virksomhederne at vise, hvor godt de har styr på at overholde reglerne.

Hvordan tildeles smileyen?
Smileyen tildeles på baggrund af de kontrolrapporter, Fødevarestyrelsen udarbejder på kontrolbesøg. Rapporterne har fokus på fødevaresikkerhed, og tildeler virksomhederne en mere eller mindre smilende smiley alt efter, hvor gode de er til at følge fødevarereglerne.

Virksomheden skal hænge kontrolrapporten synligt, så kunderne kan læse den, før de træder ind i virksomheden. Alle kontrolrapporter kan findes her på findsmiley.dk. 

Hvem kan få en smiley?
Det er kun virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugere, der kan få en smiley. Virksomheder, der sælger til andre virksomheder, får ikke en smiley, men du kan stadig finde deres kontrolrapporter her på findsmiley.dk. 

Landmænd, fiskere og andre, der producerer fødevarer, er heller ikke omfattet af smiley-ordningen, også selvom de har stalddørssalg eller sælger over ræling.