Samarbejdspartnere

Botilbuddet arbejder sammen med eksterne og interne samarbejdspartnere.

Bostedet Hadsund samarbejder med:

 • Borgernes handlekommuner
 • Andre regionale botilbud
 • Psykiatriske sygehuse
 • Praktiserende læger
 • Hjemmesygeplejen
 • Misbrugscenter
 • Pårørende
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Jem & Fix
 • Lille Skole for Voksne (Sinds-skolerne)
 • Diverse leverandører fx Veddum Brugs, der leverer dagligvarer
 • Vikarbureauer