Klagemuligheder

Klager over forholdene på Bostedet Hadsund eller medarbejdernes arbejde og adfærd kan ske til Regionsrådet. Der er ingen formkrav til en klage, hvilket vil sige, at der ikke stilles krav om skriftlig indgivelse af klage.

Klagen kan indgives til direkte til Bostedet Hadsund eller til Specialsektoren. Se kontaktoplysninger.

Anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan påklages til Ankestyrelsen. Klagen indgives til kommunalbestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om magtanvendelsen.

En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for borgeren, som indgrebet vedrører, kan klage, når borgeren ikke selv er i stand til at klage.

Læs mere om Klageadgange på Specialsektorens område på Region Nordjyllands hjemmeside.