Om Bostedet Hadsund

Bostedet Hadsund er et botilbud i Området for Socialpsykiatri i Region Nordjylland. Bostedet arbejder efter Servicelovens §107 og §108 for voksne og har plads til 40 borgere fordelt i 4 forbundne huse. Målgruppen er voksne med svære sindslidelser og ofte karakteriseret ved sideproblemer (dobbeltdiagnose), som fx forbrug af rusmidler, svær social tilpasning m.m. 
På Bostedet Hadsund arbejder vi ud fra en recovery- og rehabiliterende tilgang og har løbende fokus på kompetenceudvikling med henblik på at kunne tilbyde en tilfredsstillende og meningsfuld ramme og hverdag for den enkelte borger.  Medarbejdergruppen er uddannet inden for det sociale- og sundhedsfaglige felt og er organiseret i tværfaglige team ud fra et mål om at kunne tilbyde borgerne en helhedsorienteret indsats.  

 

Bostedet Hadsund er et moderne botilbud fra 2017.