TILBAGE

Gymnastik på Visborggaard

24. maj 2016

På opfordring af Recoverygruppen på Visborggaard, er der i efteråret 2015 blevet oprettet et gymnastikhold på Visborggaard.