Fagprofessionelle

Bostedet Hadsund er et helhedstilbud, der tilbyder støtte til at opretholde og udvikle færdigheder og sociale kompetencer. Der tilbydes individuel tilrettelagt bostøtte.

Ydelsen tager udgangspunkt i en helhedsforståelse af borgerens situation. Borgerens behov er komplekst og der kræves en særlig og specialiseret viden, der ofte kræver involvering af forskellige sektorer.

På Bostedet Hadsund fokuseres der på at skabe et miljø, der tager afsæt i det overordnede værdigrundlag for Specialsektoren i Region Nordjylland samt Bostedet Hadsunds lokale værdigrundlag.

Beboerne på Bostedet Hadsund visiteres i et samarbejde mellem sagsbehandler fra handlekommunen, fagkonsulent fra Regionen samt Bostedet Hadsund.

Under opholdet samarbejdes mellem sagsbehandler, fagkonsulent og Bostedet Hadsund løbende og minimum én gang årligt i forbindelse med udarbejdelse af den individuelle plan.

Borgere, som ønsker ophold på Bostedet Hadsund, visiteres af handlekommunen. Kommunen indsender anmodning om optagelse til Specialsektoren i Region Nordjylland. Elektronisk ansøgning til brug for kommunernes ansøgning findes på Regionens hjemmeside.

Matchning

For at anvende regionens tilbud, skal du benytte et af regionens matchningsskemaer.

Gå til matchnings-procedurer og skemaer