Zumbahold på Visborggaard

Nina som er sommerferievikar på Visborggaard har igangsat et Zumba hold, som er tilbudt til alle interesserede beboere Zumba er et godt supplement til alle de øvrige idrætstilbud der findes på Visborggaard.

Opdateret