Torbens køkkenhave

På Visborggaard kan alting vokse og gro – det er sikkert kan I tro. Dette kan forstås på mange måder, for på Visborggaard er der mange muligheder for at få en indholdsrig og aktiv hverdag.

Beboerne er med i hverdagen, og bliver mødt med respekt og anerkendelse. Vi gør meget ud af brugerinddragelse, og gennem en Recoveryorienteret tilgang, bliver det mere synligt, hvilke ønsker og drømme beboerne har. Endvidere giver det den enkelte mere selvindsigt og forståelse. Alt kan ses, som et led i Rehabiliteringsprocessen, og meget kan lade sig gøre.

I Forvalterhuset har en beboer, Torben, ud fra sine interesser foreslået, at han gerne ville have en køkkenhave. Han har tidligere arbejdet med have - og gartnerarbejde. Begrundelsen var også, at det i forbindelse med den fælles fremstilling af weekendmad i gruppen kunne dyrke afgrøder, som kunne bruges i gruppen. Ved inddragelse af medbeboere, blev det besluttet, hvilke grøntsager der skulle dyrkes, og der blev også plads til at så sommerblomster. Så bliver der mulighed for at pynte op i fællesstuen med friske buketter. Torben har ansvaret for køkkenhaven, og har sammen med Visborggaards gartnerhold færdiggjort udstykningen af haven, som er placeret ved Forvalterhuset. Sammen med medarbejderne er der foretaget de nødvendige indkøb på den lokale planteskole, og alt er blevet sirligt plantet, og sået.


Torben fortæller, at han ved at have et meningsfyldt arbejde føler mere fysisk og psykisk velvære, og føler sig værdsat, da han er blevet udvist tillid og kan gøre noget som han synes er nyttigt. 
Torben er også fotointeresseret, og tager jævnligt billeder af havens udvikling. 

Opdateret