Pårørendedag 2013

Lørdag, den 20. april blev der afholdt pårørendedag på Visborggaard. Beboere, pårørende og medarbejdere mødes i Hall´en. Forstander Kirsten Krogsgård bød velkommen.
Herefter var der orientering og dialog omkring det ”ny Visborggaard”. Byggeriet forventes at kunne ibrugtages i efteråret 2015. Vi er endnu kun i de helt indledende faser, hvor vi fremkommer med ønsker til byggeriets indhold.

Der er nedsat en programgruppe bestående af repræsentanter for ledere, medarbejdere og beboere samt ansatte fra regionen. Gruppen har haft til opgave at fremkomme med forslag og ønsker til det ny byggeri. Efterfølgende har øvrige beboere også været inddraget.

Vi vil løbende her på siden orientere om byggeriets gang. Vi er også lydhøre i forhold til input fra pårørende. Dette kan ske via telefon eller mail til forstander Kirsten Krogsgård tlf. 97645400 eller mail k.krogsgaard@rn.dk.

Afledt af bruger- og pårørendeundersøgelsen 2012 har vi besluttet, at der løbende her på hjemmesiden udsendes nyhedsbreve til pårørende.

Ligeledes afledt af bruger- og pårørendeundersøgelsens resultat, er der rettet særlig fokus på aktivitetsområdet. Afdelingslederne Helle Steffensen og Jørn Rod fortalte om alle de igangsatte aktiviteter og kommende initiativer. I kommende nyhedsbreve vil vi nærmere redegøre for disse aktiviteter. 

Vi afsluttede mødet i Hall´en med en lille koncert af Visborggaaards husorkester.

Herefter var der frokost ude i de enkelte grupper. Inden middagskaffen var der flere, der benyttede sig af det dejlige vejr til en spadseretur i parken. 

Susan Eriksen
viceforstander

Kirsten Krogsgård
forstander

Opdateret